AKO NAKUPOVAŤ

Predávajúci ponúka na internetovej stránke www.hobbyvlna.sk  vlnu a výrobky zhotovené z vlny, a iný
druh tovaru s tým súvisiaci.

1. Objednávka tovaru
– Kupujúci si môže na internetovom obchode www.hobbyvlna.sk objednať akýkoľvek
tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo KÚPIŤ.
– Kupujúci vloží tovar do nákupného košíka stlačením tlačidla KÚPIŤ, tým sa tovar
automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii náhľadu. Alebo
klikne na obrázok tovaru, zadá do kolónky MNOŽSTVO tovaru a tovar vloží do
nákupného košíka pomocou tlačidla PRIDAŤ DO KOŠÍKA.
– Kupujúci vytvorí objednávku kliknutím na NÁKUPNÝ KOŠÍK.
– Kupujúci vyplní podľa jednotlivých pokynov dodaciu adresu, prípadne fakturačnú
adresu, ak je iná ako dodacia a ostatné požadované údaje pre správne doručenie tovaru
– e-mail, telefón.
– Ďalej si zvolí spôsob doručenia, spôsob platby.
– Kupujúci potvrdí, že SÚHLASÍ S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI a odošle objednávku
tlačidlom POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU. Týmto krokom je tovar záväzne objednaný.
Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude
obsahovať všetky požadované údaje.
– Odoslanou objednávkou sa Kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť
dohodnutú sumu a prevziať – v prípade platby vopred na bankový účet.
– Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku Kupujúceho najneskôr do 24 hodín e-mailom.

– K spracovaniu objednávky dôjde po prijatí platby na účet Predávajúceho.
– Kúpna zmluva je uzavretá od okamihu odoslania objednávky Kupujúcim
Predávajúcemu. Záväzným potvrdením objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva,
na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka
(alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Predávajúci sa zaväzuje
dodať Kupujúcemu správne objednaný tovar, za cenu dohodnutú v objednávke a v
dohodnutom termíne.
– Ak je tovar na sklade, je vyexpedovaný o 2-7 pracovných dní. V prípade, že
objednaný tovar nie je na sklade, je na sklade u dodávateľa, bude Kupujúcemu tovar
objednaný a následne zaslaný na adresu Kupujúceho o 10-20 pracovných dní.

Usilujeme sa o čo najrýchlejšie dodanie Vášho objednaného tovaru.

2. Storno objednávky
2.1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho
– Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred e-
mailovým potvrdením o odoslaní objednávky zo strany Predávajúceho (notifikačný e-
mail „Stav Vašej objednávky: Odoslaná“), a to formou: telefonicky na tel. čísle:
0948 48 48 40, alebo e-mailom na adresu: hobbyvlna@gmail.sk
2.2. Storno objednávky zo strany Predávajúceho
– Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je
nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)

b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena
dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite
kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci
zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

3. Vrátenie tovaru – Odstúpenie od kúpnej zmluvy
– V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č.
108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14
pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto
lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania
nasledovných podmienok:

1.Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou – vyplneným Formulárom na
odstúpenie od zmluvy, na e-mailovú adresu Predávajúceho hobbyvlna@gmail.com, musí obsahovať
všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené
spolu s tovarom na adresu Predávajúceho na náklady Kupujúceho.
2.Ak Kupujúci tovar už dostal a prevzal, zašle ho teda v zákonnej lehote späť na adresu: KM partners,
s.r.o., Trojičné námestie 199, 027 44 Tvrdošín

Kupujúci posiela zakúpený tovar späť na vlastné náklady a musí spĺňať nasledovné podmienky:
– tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
– tovar nesmie javiť známky používania,
– tovar musí byť nepoškodený,
– Kupujúci zašle tovar spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od
zmluvy,
– Predávajúci odporúča, aby Kupujúci tovar posielal doporučene a poistený, nakoľko
Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k Predávajúcemu,
– tovar, ktorý Kupujúci vracia späť neposiela na dobierku, pretože prevzatie takejto
zásielky bude odmietnuté,
– pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci vráti
peniaze za tovar Kupujúcemu prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 14 dní
po odstúpení od zmluvy.
– Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu.

X